Ingridskolan är en vanlig grund- och gymnasieskola anpassad för elever med Asperger Syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder).

Vi är en friskola och står öppen för alla sökande. Våra lokaler ligger i anslutning till Bergshamraskolan i Solna kommun. Ingridskolan tillhandahåller både grundskola (åk 1-9, totalt 9 stycken klasser) samt gymnasieskola med det estetiska programmet och naturvetenskapliga programmet, med två klasser för vardera program. Vi erbjuder även preparandutbildning för elever som önskar få fullständiga grundskolebetyg .

Vi erbjuder fritidsverksamhet efter skoldagens slut, daglig verksamhet, korttidsvistelse samt populära vinter- och sommarkollon i Idre fjäll och på Adelsö.

All verksamhet inom Ingridskolan är granskad och godkänd av Solna kommun samt IVO (inspektionen för vård och omsorg) i Stockholms län.

Välkommen till Ingridskolan!

Nyheter

För dig som elev

Läsårsdata grundskolan 2017-2018

Läsårsdata gymnasieskolan 2017-2018

 

Aktuell matsedel hittar du på energizonen. Matsedeln finns även i skolmatsappen som kan laddas ned till smartphones.

Länk skola24